Информация

 

Календар

 

Контакти

 

 

Нашето училище днес

През учебната 2023/2024 г. в СУ „Димитър Полянов",  с.Трънак  се обучават 317 ученици, разпределени в 16 паралелки, от които 4 в начален етап на основната степен на образование, 3 в прогимназиален етап на основната образователна степен и 9 в гимназиален етап на средната образователна степен.

През учебната 2021/2022 г. в СУ „Димитър Полянов",  с.Трънак  се обучават 322 ученици, разпределени в 17 паралелки, от които 4 в начален етап на основната степен на образование, 4 в прогимназиален етап на основната образователна степен и 9 в гимназиален етап на средната образователна степен.

 

През учебната 2021/2022 г. в гимназиален етап се обучават ученици в профилирани  паралелки с профил „Софтуерни и хардуерни науки“,   профил „Природни науки“  и профил "Иконимическо развитие".

Обучението на учениците се води от квалифицирани и с богат педагогически опит учители. В училището работят 30 души педагогически персонал -  1 директор, 1 заместник директор по учебната дейност, 30 учители  и 8 души непедагогически персонал - счетоводител, завеждащ административна служба,  домакин -хигиенист,  помощно-обслужващ персонал.

Обучението и възпитанието на учениците се осъществява в уютни  и добре  оборудвани  класни стаи и кабинети.