Нашето училище днес

През учебната 2018-2019 г. в СУ „Димитър Полянов",  с.Трънак  се обучават 230 ученици, разпределени в 11 паралелки, от които 5 в начален етап на основната степен на образование, 3 в прогимназиален етап на основната образователна степен и 3 в гимназиален етап на средната образователна степен.

 

През учебната 2018-2019 г. в гимназиален етап се обучават ученици в профилирани  паралелки с профил „Софтуерни и хардуерни науки“  с разширена подготовка по Информационни технологии  и  профил „Природни науки“ с разширена подготовка по Биология  и Химия.

 

Обучението на учениците се води от квалифицирани и с богат педагогически опит учители. В училището работят 24 души педагогически персонал -  1 директор, 1 заместник директор по учебната дейност, 22 учители  и 7 души непедагогически персонал - счетоводител, завеждащ административна служба,  домакин -поддръжка,  помощно-обслужващ персонал.

 

Обучението и възпитанието на учениците се осъществява в уютни  и добре  оборудвани  класни стаи и кабинети.

Информация

 

Календар

 

Контакти