Учениците от ЦОУД 5 и 6 клас с ръководител г-жа Фатме Халил подкрепиха световната инициатива Ден на розовата фланелка – „Не“ на тормоза в училище. 

Информация

 

Календар

 

Контакти