Информация

 

Календар

 

Контакти

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

 

На основание заповед № РД-01-25/04.02.2022г. на РЗИ - Бургас и на основание заповед № РД-20-268/04.02.2022г. на РУО Бургас:

 От  07.02.2022г. до 13.02.2022г. обучението на учениците от 5 до 12 клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез електронната платформа Microsoft Teams.


 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

 

 На 22.11.2021г. обучението на учениците от 1 до 12 клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез електронната платформа Microsoft Teams.

 

Заповед № 124/ 19.11.2021г. провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за 22.11.2021г.         


 

 

    

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

 

 На 15.11.2021г. обучението на учениците от 1 до 12 клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез електронната платформа Microsoft Teams.

 

Заповед № 110/ 09.11.2021г. провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за 15.11.2021г.          

 

 

 

 

 


   Училището ни  е наградено с Европейския знак за качество за отличната работа в проекта eTwinning „OKUYORUM-CANLANDIRIYORUM/READING-ACTING”.  

Резултат от работата на нашите ученици с ръководител Г-жа Мийрем Билял: 

              

 

  През учебната 2020/2021 година, в партньорство с училища от Р Турция, ученици от 9а и 9б клас участваха в еTwinning проект - Designer investigators. Под ръководството на  г-жа Сание Сали и другите колеги участниците в проекта успяха да постигнат целите на проекта, а именно: повишаване на осведомеността за качествата на дизайнерските продукти, придобиване на критическо мислене и анализиране, повишаване на дигиталните компетентности, езикови и ИКТ умения, безопасно използване на интернет и др. 
https://view.genial.ly/6057ac49f3bc7f0da6b99854/interactive-content-designer-investigators

 

 

 

        Част от дейностите, извършени от учениците:     


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

 

       От 31.05.2021г. се възстановяват присъствените занимания в училищата за всички ученици от 5 до 11  клас. Като ще се продължат да се прилагат всички противоепидемични мерки за дезинфекция и носене на лични предпазни средства.

                                                     Нека продължим да бъдем отговорни и пазим здравето на всички ни!

 


20. май 2021г.

Днес бяха наградени учениците, спечелили I во, II ро  и III то място в общински конкурс за художествено слово "Мое родно слово"

Дерйа Ерол Мехмедемин се класира на I място във Втора възрастова група;

Фатме Хамза Аптула се класира на II място във Първа възрастова група;

Еда Хюсеин Юсуф се класира на III място във Трета възрастова група.

За достойно представяне в предварителния училищен кръг на конкурса Директорът връчи и поощрителни награди на учениците:

Фатме Юсуф Мехмед- 5. клас;

Елис Гюрсел Кязим и Мехмед Муса Муса- 6. клас;

Гюлсум Садък Мехмед- 7. клас;

Мукадес Ереджеб Сали, Сиябе Юзеир Шабан, Хатче Хюсеин Исмаил и Мийрем Мустафа Емин- 9 клас; Емине Месни Осман и Азел Ерджан Ахмед-10. клас.

ЧЕСТИТО НА НАГРАДЕНИТЕ! ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС, УЧЕНИЦИ!

 

 

 


     

 

 


 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

 

 В периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. обучението на учениците от 5 до 11 клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда по следния график:

 

 В периода от 05.05.2021 г. до 14.05.2021 г. за учениците от  8 и 10 клас.

                                                  В периода от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. за учениците от 5 и 9 клас.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

 

    От понеделник, 12 април 2021 г., /понеделник/ се възстановяват присъствените занятия за учениците от 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 и 11 клас. Останалите класове (5 и 9 клас) продължават  да се обучават в дистанционна форма на обучение. Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание.

Графикът за извозване на учениците, които ще преминат към присъствена форма на обучение, е следният:

🚌 от с. Каравельово - I курс в 7.10 часа с 29 ученици,

🚌 от с. Соколец - II курс в 7.30 часа с 23 ученици,

🚌 от с. Струя - I курс в 6.50 часа с 21 ученици,

🚌 от с. Добромир - II курс в 7.10 часа с 23 ученици,

🚌 от с. Билка - III курс в 7.30 часа с 31 ученици,

🚌 от с. Дъскотна - I курс в 7.10 часа с 1 ученик,

🚌 от с. Вишна - I курс в 7.20 часа с 1 ученик,

🚌 от с. Дропла - I курс в 7.30 часа с 3 ученици.

 

Призоваваме всички заедно да допринесем за ограничаване на разпространението на Ковид-19, като спазваме противоепидемичните мерки. За целта учениците ни да са задължително с маски!

Нека продължим да бъдем отговорни и пазим здравето на всички ни!

 

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

 

На основание Заповед  № РД-01-173/ 18.03.2021г.  на Министъра на здравеопазването, се преустановяват присъствените учебни занятия на учениците от I до XI клас, считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. включително.

В посочения период от време, учебните занятия ще се проведат в електронна среда от разстояние, в платформата Microsoft Teams синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание.

 

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

 

 Съгласно Заповед  № РД-01-37/ 10.03.2021г.  на Директора на Регионалната здравна инсекция

 от  12.03.2021г. до 26.03.2021г., учениците от V. до XI. клас  преминават към дистанционна форма на обучение.

Учениците от Начален етап  продължават да се обучават присъствено в класните стаи в училището. 

 

 


 

 

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

 

 Съгласно Заповед  № РД-01-98/ 14.02.2021г.  на Министъра на здравеопазването, считано от утре – 15.02.2021г., учениците от VI. и от XI. клас следва да преминат от дистанционна към присъствена форма на обучение.

Учениците от начален етап и от VII.  и VIII. клас също продължават да се обучават присъствено в класните стаи в училището. 

 

 

 

 


   

       

         Ученици от 2, 3 и 4 класове участват в дейностите по  проект Reading Acting под ръководството на г-жа Мийрем Мехмед, учител по английски език. Това е проект на eTwinning между България и Турция. Като партньори работят ученици и учители от общо 10 училища.   Целта на проекта READING ACTING е учениците да четат приказки и да и изиграят ролите в тях, тъй като детските приказки са незаменим помощник в ранното чуждоезиково обучение. Те са част от детския свят и са средство за въвеждане на езика по приятен начин. Използването на драма в езиковото обучение намира отправна  точка с насочването към комуникативния-прагматичен подход в чуждоезиковото преподаване и обучение. Приказките развиват въображението и правят връзка между фантастичния и реалния свят, в който децата живеят.

                                                    

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                 Резултати от общинския кръг на Национална олимпиада „Знам и мога“,  проведен на 23.01.2021

 

                                                          

 


 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е !

             УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

 

     Съгласно Заповед  № РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването  от 04.02.2021г. до 17.03.2021г. се допуска изключение от забраната по т.1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график:

 

  а) от 04.02.2021г. до 17.02.2021г. - присъствено се обучават учениците от VII, VIII и XII клас

 

  б) от 18.02.2021г. до 02.03.2021г. - присъствено се обучават учениците от V, X  и XI клас

 

  в) от 04.03.2021г. до 17.03.2021г. - присъствено се обучават учениците от VI, IX  и XII клас 

 

    Учениците от V- XII клас, които не се обучават присъствено продължават на обучение от разстояние в електронна среда!

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е !

 

 

             УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ,

 

    От 04.01.2021г. всички ученици от начален етап преминават в присъствено обучение със спазване на досегашните графици за провеждане на часовете и всички други дейности при редовни занятия.

Апелираме за отговорност от всички при спазване на противоепидемичните изисквания!