УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

 

    От понеделник, 12 април 2021 г., /понеделник/ се възстановяват присъствените занятия за учениците от 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 и 11 клас. Останалите класове (5 и 9 клас) продължават  да се обучават в дистанционна форма на обучение. Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание.

Графикът за извозване на учениците, които ще преминат към присъствена форма на обучение, е следният:

🚌 от с. Каравельово - I курс в 7.10 часа с 29 ученици,

🚌 от с. Соколец - II курс в 7.30 часа с 23 ученици,

🚌 от с. Струя - I курс в 6.50 часа с 21 ученици,

🚌 от с. Добромир - II курс в 7.10 часа с 23 ученици,

🚌 от с. Билка - III курс в 7.30 часа с 31 ученици,

🚌 от с. Дъскотна - I курс в 7.10 часа с 1 ученик,

🚌 от с. Вишна - I курс в 7.20 часа с 1 ученик,

🚌 от с. Дропла - I курс в 7.30 часа с 3 ученици.

 

Призоваваме всички заедно да допринесем за ограничаване на разпространението на Ковид-19, като спазваме противоепидемичните мерки. За целта учениците ни да са задължително с маски!

Нека продължим да бъдем отговорни и пазим здравето на всички ни!

 

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

 

На основание Заповед  № РД-01-173/ 18.03.2021г.  на Министъра на здравеопазването, се преустановяват присъствените учебни занятия на учениците от I до XI клас, считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. включително.

В посочения период от време, учебните занятия ще се проведат в електронна среда от разстояние, в платформата Microsoft Teams синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание.

 

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

 

 Съгласно Заповед  № РД-01-37/ 10.03.2021г.  на Директора на Регионалната здравна инсекция

 от  12.03.2021г. до 26.03.2021г., учениците от V. до XI. клас  преминават към дистанционна форма на обучение.

Учениците от Начален етап  продължават да се обучават присъствено в класните стаи в училището. 

 

 


 

 

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

 

 Съгласно Заповед  № РД-01-98/ 14.02.2021г.  на Министъра на здравеопазването, считано от утре – 15.02.2021г., учениците от VI. и от XI. клас следва да преминат от дистанционна към присъствена форма на обучение.

Учениците от начален етап и от VII.  и VIII. клас също продължават да се обучават присъствено в класните стаи в училището. 

 

 

 

 


   

       

         Ученици от 2, 3 и 4 класове участват в дейностите по  проект Reading Acting под ръководството на г-жа Мийрем Мехмед, учител по английски език. Това е проект на eTwinning между България и Турция. Като партньори работят ученици и учители от общо 10 училища. Целта на проекта READING ACTING е учениците да четат приказки и да и изиграят ролите в тях, тъй като детските приказки са незаменим помощник в ранното чуждоезиково обучение. Те са част от детския свят и са средство за въвеждане на езика по приятен начин. Използването на драма в езиковото обучение намира отправна  точка с насочването към комуникативния-прагматичен подход в чуждоезиковото преподаване и обучение. Приказките развиват въображението и правят връзка между фантастичния и реалния свят, в който децата живеят.

 

                                                    

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                 Резултати от общинския кръг на Национална олимпиада „Знам и мога“,  проведен на 23.01.2021

 

                                                          

 


 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е !

             УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

 

     Съгласно Заповед  № РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването  от 04.02.2021г. до 17.03.2021г. се допуска изключение от забраната по т.1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график:

 

  а) от 04.02.2021г. до 17.02.2021г. - присъствено се обучават учениците от VII, VIII и XII клас

 

  б) от 18.02.2021г. до 02.03.2021г. - присъствено се обучават учениците от V, X  и XI клас

 

  в) от 04.03.2021г. до 17.03.2021г. - присъствено се обучават учениците от VI, IX  и XII клас 

 

    Учениците от V- XII клас, които не се обучават присъствено продължават на обучение от разстояние в електронна среда!

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е !

 

 

             УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ,

 

    От 04.01.2021г. всички ученици от начален етап преминават в присъствено обучение със спазване на досегашните графици за провеждане на часовете и всички други дейности при редовни занятия.

Апелираме за отговорност от всички при спазване на противоепидемичните изисквания!

Информация

 

Календар

 

Контакти