Информация

 

Календар

 

Контакти

 

 

 

Национално външно оценяване - 2023/2024г.

 

Дати за провеждане на изпитите за национално външно оценяване за VII клас през учебната 2023/2024 година

Български език и литература

19 юни 2024 г., начало 09.00 часа

Математика 21 юни 2024 г., начало 09.00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 20 юни 2024  г., начало 09.00 часа

 


Дати за провеждане на изпитите за национално външно оценяване за X клас през учебната 2023/2024 година

Български език и литература 10 юни 2024 г. , начало 08.00 часа
Математика 12 юни 2024 г. , начало 08.00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 11 юни 2024 г.
Писмена част:
за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа
за ниво А2, начало 09,30 часа
за ниво А1, начало 10,00 часа
РД09-2050/ 28.08.
Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището
в зависимост от нивото.
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа

Документи

Заповед за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV,  VII  и  X клас през учебната 2023/2024 година

Училищен план на дейностите за организиране и провеждане на НВО в края на X. клас през учебната 2023/2024 година


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - 2022/2023г.

 Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

 

ІV клас

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа

Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

 

VІІ клас

 

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа

 

Х клас

 

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:

Писмена част:

 -   за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа;

 -   за ниво А2, начало 11,30 часа

 -   за ниво А1, начало 12,00 часа

·       Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

 

Заповед РД 09-4065/30.08.2022 г. за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в X клас  през учебната 2022/2023 година


 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - 2021/2022г.

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

 

Български език и литература  – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа
Математика                                 – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2021-2022 година

 

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2021-2022 година

 

Училищен план на дейностите за организиране и провеждане на НВО 10 клас през учебната 2021/ 2022 година

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.