Информация

 

Календар

 

Контакти

 

 

  

Училището ни  е наградено с Европейския знак за качество за отличната работа в проекта eTwinning „OKUYORUM-CANLANDIRIYORUM/READING-ACTING”.  

Резултат от работата на нашите ученици с ръководител Г-жа Мийрем Билял: 


 

През учебната 2020/2021 година, в партньорство с училища от Р Турция, ученици от 9а и 9б клас участваха в еTwinning проект - Designer investigators. Под ръководството на  г-жа Сание Сали и другите колеги участниците в проекта успяха да постигнат целите на проекта, а именно: повишаване на осведомеността за качествата на дизайнерските продукти, придобиване на критическо мислене и анализиране, повишаване на дигиталните компетентности, езикови и ИКТ умения, безопасно използване на интернет и др. 
https://view.genial.ly/6057ac49f3bc7f0da6b99854/interactive-content-designer-investigators

 

 

 

 

  Част от дейностите, извършени от учениците:     


 

     

 

 

 

 


       

 

 

 

 

        Ученици от 2, 3 и 4 класове участват в дейностите по  проект Reading Acting под ръководството на г-жа Мийрем Мехмед, учител по английски език. Това е проект на eTwinning между България и Турция. Като партньори работят ученици и учители от общо 10 училища.   Целта на проекта READING ACTING е учениците да четат приказки и да и изиграят ролите в тях, тъй като детските приказки са незаменим помощник в ранното чуждоезиково обучение. Те са част от детския свят и са средство за въвеждане на езика по приятен начин. Използването на драма в езиковото обучение намира отправна  точка с насочването към комуникативния-прагматичен подход в чуждоезиковото преподаване и обучение. Приказките развиват въображението и правят връзка между фантастичния и реалния свят, в който децата живеят.