Информация за стипендии         

  • Заявление-декларация за отпускане на стипендия за постигнати образователни резултати     
  • Молба-декларация за отпускане на стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 
  • Заявление за отпускане на стипендия за ученици с един родител      
  • Заявление за отпускане на стипендия за ученици с трайни увреждания и за ученици със СОП            

Информация

 

Календар

 

Контакти