Информация

 

Календар

 

Контакти

 

 

Информация за стипендии

Заповед стипендии за уч. 2021/2022г.

Правила и указания за подаване на документи и отпускане на стипендии за учебната 2021/ 2022 година 

 


  • Заявление-декларация за отпускане на стипендия за постигнати образователни резултати     
  • Заявление-декларация за отпускане на стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 
  • Заявление за отпускане на стипендия за ученици с един родител      
  • Заявление за отпускане на стипендия за ученици с трайни увреждания и за ученици със СОП