Информация

 

Календар

 

Контакти

 

 

 

Учебна 2023/ 2024г.

II срок

Заповед стипендии за II срок на уч. 2023/2024г.

Правила и указания за подаване на документи и отпускане на стипендии за учебната 2023/ 2024 година 

 • Заявление-декларация за отпускане на стипендия за постигнати образователни резултати   
 • Заявление-декларация за отпускане на стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 
 • Заявление за отпускане на стипендия за ученици с един родител   

I срок

Информация за стипендии

Заповед стипендии за уч. 2023/2024г.

Правила и указания за подаване на документи и отпускане на стипендии за учебната 2023/ 2024 година 

 

 • Заявление-декларация за отпускане на стипендия за постигнати образователни резултати   
 • Заявление-декларация за отпускане на стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 
 • Заявление за отпускане на стипендия за ученици с един родител   

Учебна 2022/ 2023г.

Информация за стипендии

Заповед стипендии за уч. 2022/2023г.

Правила и указания за подаване на документи и отпускане на стипендии за учебната 2022/ 2023 година 

 

 • Заявление-декларация за отпускане на стипендия за постигнати образователни резултати   
 • Заявление-декларация за отпускане на стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 
 • Заявление за отпускане на стипендия за ученици с един родител   

 


 

Уч. 2021/ 2022г.

Информация за стипендии

Заповед стипендии за уч. 2021/2022г.

Правила и указания за подаване на документи и отпускане на стипендии за учебната 2021/ 2022 година 

 


 • Заявление-декларация за отпускане на стипендия за постигнати образователни резултати     
 • Заявление-декларация за отпускане на стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 
 • Заявление за отпускане на стипендия за ученици с един родител      
 • Заявление за отпускане на стипендия за ученици с трайни увреждания и за ученици със СОП