Информация

 

Календар

 

Контакти

 

 

Занимания по интереси


Публична изява: Група за занимания по интереси

"Клуб интересна математика" - V клас

с ръководител Нефисе Мехмед - старши учител

             

Група за занимания по интереси "Клуб интересна математика"

V клас с ръководител Нефисе Мехмед - старши учител -13.12.2023

       В клубовете с насоченост математика учениците с голям ентусиазъм решават задачи от различен характер. Остроумните и забавни подходи, обхващащи различните сфери на математиката, стимулират любопитството на малките откриватели и креативното им мислене, което води до по-голяма увереност в себе си. Надграждат знанията си по учебното съдържание. Разкриването на увлекателната страна на математиката засилва интереса към предмета. Учениците се мотивират да бъдат изобретателни в мисленето си и се научават да го прилагат в различни ситуации. 

      На 13.12.2023 г. от 15:30 часа в СУ “Димитър Полянов“, с. Трънак,  се състоя публичната изява „Математическо състезание“/Викторина/  на клуба за занимания по интереси „Клуб Интересна математика“ в V клас.Бяха поканени родителите на учениците. Учениците бяха разделени на отбори /отбор момичета и отбор момчета/ резултатите на двата отбора бяха равни. Всеки отбор трябваше максимално бързо да реши задачите, които изискваха логически разсъждения и математически знания и умения. Оспорвана беше надпреварата, но накрая всички бяха удовлетворени от поредното предизвикателство.

      Петокласниците показаха пред своите родители и гости, уменията си за решаване на задачи с „Обикновени и десетични дроби“ и за работа в екип.