Информация

 

Календар

 

Контакти

 

 

Добре дошли

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

През м. септември 1929 г. се полагат основите на първото светско училище в с.Трънак с първата учителка Веселина Стефанова. Броят на подлежащите е общо 28 в различни класове. За класна стая е отдадена  една стая от новопостроената къща на Продан Динев.

 

През следващата 1930 година се утвърждава като  начално училище с преподавател Пенка Манова, което просъществува до 1945 г. Обучението се води като се дава предимство на българския език.

 

След успешното завършване на учебната 1930/1931 г.  и   откриването   на V и VІ клас се налага построяване на ново училище. Избира се място от 5 дка, в което, поради липса на средства, временно е засадена  овощна градина.  Дълги години  след построяване на училището овощните дръвчета красят училищния двор и по-късно са заменени с други дървета.

 

Едва през пролетта на 1955 г. започва строежът на новата училищна сграда – на два етажа, който е завършен  през м. май, 1957 г.  и предаден за ползване.

 

На 07 февруари 1959 г. за пръв път се чества патрона на училището, което по онова време носи името  „Назъм Хикмет“. По-късно през учебната 1980/1981  година училището е преименувано на „Димитър Полянов“.

 

От учебната 2007/ 2008 г. училището функционира като средищно и в него се обучават  ученици от прилежащите села - Каравельово, Соколец, Билка.

 

Нова крачка в историята на училището е преобразуването му в  Обединено - от  учебната 2017/2018 г.,  а от началото на следващата 2018/2019  то вече е Средно училище.

 


 

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

През учебната 2022/2023 г. в СУ „Димитър Полянов",  с.Трънак  се обучават 334 ученици, разпределени в 17 паралелки, от които 4 в начален етап на основната степен на образование, 4 в прогимназиален етап на основната образователна степен и 9 в гимназиален етап на средната образователна степен.

През учебната 2022/2023 г. в гимназиален етап се обучават ученици в профилирани  паралелки с профил „Софтуерни и хардуерни науки“,   профил „Природни науки“  и профил "Иконимическо развитие".

Обучението на учениците се води от квалифицирани и с богат педагогически опит учители. В училището работят 30 души педагогически персонал -  1 директор, 1 заместник директор по учебната дейност, 30 учители  и 8 души непедагогически персонал - счетоводител, завеждащ административна служба,  домакин -хигиенист,  помощно-обслужващ персонал.

Обучението и възпитанието на учениците се осъществява в уютни  и добре  оборудвани  класни стаи и кабинети.