Информация

 

Календар

 

Контакти

 

 

Специализиран превоз за ученици за учебната 2019/2020г. /нова процедура/ - 03.01.2020г.

Информация до АОП

Документация

Обява

Заповед

Образци на документи

Маршрутно разписание

Протокол (публ. 17.01.2020г.)

Протокол №2 от 28.01.2020г.