Информация

 

Календар

 

Контакти

 

 

Патронен празник на училището 


Международен ден на човешките права 

 

 

 

 


                           Антиспин кампания

 

Днес се проведе информационна АНТИСПИН кампания с ученици . Проведе се и дискусия с тях като се има предвид епидемичната обстановка. Целта на кампанията бе да се насочи общественото внимание към проблемите на хората със СПИН и също така с повишаване нивото на информираност на хора по актуални въпроси свързани с превенцията на ХИВ и промяна на нагласите към хората засегнати от СПИН. Учениците бяха информирани с предупреждение , да не се подхожда лекомислено към тази болест и да не  се пренебрегва един от най-големите проблеми на нашето съвремие, както да не забравяме за КОРОНАВИРУСА. Също така бе изработено табло със символа на червената панделка. Председателя на ученическия съвет Левент Хамид заедно с  други ученици се включиха в информационна кампания с различни послания и раздаване на червена панделка в знак на солидарност. Целта на кампанията е да предостави информация за проблема с ХИВ-СПИН и да бъдат по-внимателни.