Информация

 

Календар

 

Контакти

 

 

Прием

Прием в първи и пети клас за 2024/ 2025 учебна година

Правила за прием на ученици в първи и пети клас през учебната 2024/2025 година

 

Прием в осми клас за 2024/ 2025 учебна година

прием 8 класУважаеми родители, в учебната 2024/2025г. ще бъдат реалиризани следнaтa паралелкa с 26 места:

Профил: Природни Науки

Профилиращи предмети:

•  Биология и ЗО

•  Химия и ООС

Балообразуване 

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

Ø  Оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелство за завършено основно образование.

   


Прием в осми клас за 2023/ 2024 учебна година

прием 8 класУважаеми родители, в учебната 2023/2024г. ще бъдат реалиризани следните паралелки с по 26 места:

   

Профил: Софтуерни и хардуерни науки 

 

Профилиращи предмети:

•  Информатика

•  Информационни технологии

Балообразуване 

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

Ø  Оценките по Информационни технологии и Английски език от свидетелство за завършено основно образование.

     

Профил: Природни Науки

 

Профилиращи предмети:

•  Биология и ЗО

•  Химия и ООС

Балообразуване 

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

Ø  Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

Ø  Оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелство за завършено основно образование.

     

Прием в първи и пети клас за 2023/ 2024 учебна година

Правила за прием на ученици в първи и пети клас през учебната 2023/2024година

 

 

 


За учебна 2022/2023г.

График на дейностите за приемането на учениците


Списък за класиране на учениците след VII клас. Първо класиране ( за уч. 2021/2022г.)

Правила за прием на ученици в първи и пети клас през учебната 2021/2022 година

Декларация за ЗЛД

Заявление за прием на ученици


Списък за класиране на учениците след VII клас. Първо класиране

Списък на приетите ученици в VIII клас от I етап на класиране за учебната 2019/2020г.

Списък на приетите ученици в VIII клас от III етап на класиране за учебната 2019/2020г.

Свободни места за ученици в VIII клас за учебната 2019/2020г. / към 14.08.2019г./

Плофил "Природни науки" – 6 свободни места

Профил "Софтуерни и хардуерни науки" – 5 свободни места

Списък за класиране след VII клас, първо класиране /10.07.2020г./