Информация

 

Календар

 

Контакти

 

 

За родители и ученици

 

                       Уважаеми родители и ученици,

   От понеделник - 28.02.2022г. учебните занятия за всички ученици от I до XII клас ще се провеждат присъствено!

Заповед № 311 / 18.02.2022г. за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за периода от 21.02.2022 до 25.02.2022г.         

Дневен режим на учениците по време на ОРЕС   

Заповед № 296/ 11.02.2022г.  за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за периода от 14.02.2022 до 18.02.2022г.         

Дневен режим на учениците по време на ОРЕС   

Заповед № 282/ 04.02.2022г. за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за периода от 07.02.2022 до 11.02.2022г.     


ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ


Заповед № 124/ 19.11.2021г. провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за 22.11.2021г.          


Заповед № 110/ 09.11.2021г. провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за 15.11.2021г.          

 

 


Учебни графици за II срок на учебната 2021/2022 година

Седмично разписание за II срок на учебната 2021/2022 г.

График за провеждане на контролни и класни работи за II-ри срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на консултации с ученици по различните учебни предмети за II-ри срок на учебната 2021/2022 година

 


Учебни графици за I срок на учебната 2021/2022 година

 

Организация на учебния ден за учебната 2021/2022 г

График за провеждане на контролни работи за I-ви срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на класни работи за I-ви срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на консултации с ученици по различните учебни предмети за I-ви срок на учебната 2021/2022 година

 

Седмично разписание за I срок на учебната 2021/2022 г.


Училищни учебни планове

Училищни учебни планове за уч. 2021/2022 г.

 


 

Правила за безопасност в мрежата

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето” с участието на експерти от отдел „Киберпрестьпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет

Брошура за безопасност в мрежата

Препоръки за безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда

 


УЧЕБЕН КЛЕНДАР

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.  есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.  коледна
01.02.2022 г. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г.  I – XII клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г.         XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г.         V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г.         VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

Национална телефонна линия за деца

Националната телефонна линия за деца 116 111 дава възможност децата да бъдат изслушани, подкрепени или насочени към консултанти. Тя е безплатна, анонимна и работи 24 часа, 7 дни в седмицата. Може да се запознаете с брошурите "Не си сам" 1 и 2 на Държавната агенция за закрила на детето.