Информация

 

Календар

 

Контакти

 

 

За родители и ученици

 

Достъп на гражданите до електронно здравно досие и мобилно приложение „еЗдраве“


  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

 

Информираме Ви, че за предстоящата учебна 2024/2025 година СУ "Димитър Полянов" ще кандидатства за финансиране по НП "Заедно в изкуствата и спорта", Модул 2. Спорт на Министерство на образованието и науката. В тази връзка и при получено финансиране ще бъдат сформирани следните групи от съответните специалисти:

  • Волейбол - VIII - X клас - девойки

  • Футбол - V - VIII клас - момчета

 Желаещите кандидати могат да подават документи в канцеларията на училището от 8:00  до 17:00 часа или на e-mail: info-200929@edu.mon.bg в срок до 05.06.2024г.

ОТ УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО

 


ВАЖНО ЗА АБИТУРИЕНТИТЕ!!! 

 

 

 

 

Вижте повече

 


  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

 

На основание заповед № РД-01-16/30.01.2024г. на РЗИ - Бургас и заповед № 407/31.01.2024г. на Директора на училището ни:

 От  01.02.2024г. до 06.02.2024г. включително обучението на учениците от 1 до 12 клас  се преустановява.Рейтингова система на висшите училища

 

Заповед за преминаване на учениците от I ви клас в обучение от разстояние в електронна среда


УЧЕБНА 2023/2024г.

Седмично разписание

 


 II-ри срок

Начален етап

Прогимназиален и гимназиален етап


I-ви срок

Начален етап

Прогимназиален етап

Гимназиален етап 


График за провеждане на класни и контролни работи за учебната 2023/ 2024 година

II-ри срок

Контролни работи:

Прогимназиален етап 

Първи гимназиален етап

Втори гимназиален етап

Класни работи: 

Прогимназиален етап

Първи гимназиален етап

Втори гимназиален етап


I-ви срок

Контролни работи:

Прогимназиален етап 

Първи гимназиален етап

Втори гимназиален етап

Класни работи: 

Прогимназиален етап

Първи гимназиален етап

Втори гимназиален етап


 

График за провеждане на консултации по предмети за II- ри срок на учебната 2023/2024 

График за провеждане на консултации по предмети за I- ви срок на учебната 2023/2024 

 


03.04.2023 г. – НЕУЧЕБЕН ДЕН

Уважаеми родители и ученици,

Представяме на Вашето внимание Заповед на Директора на училището ни относно определяне на 21.04.2023г. за неприсъствен ден за учениците от I- XII клас във връзка с религиозния празник Рамазан Байрам.

03.04.2023 г. – НЕУЧЕБЕН ДЕН

Уважаеми родители и ученици,

Представяме на Вашето внимание Заповед на Директора на училището ни, въз основа на  Заповед № РД 09-590/16.03.2023 г. на министъра на образованието и науката, относно определяне на 03.04.2023г. за неучебен ден за учениците от училищата на територията на страната, в които има изборни секции.Ръководството на СУ „Димитър Полянов“ изказва сърдечна благодарност на всички ученици, родители, на целия колектив на училището – педагогически и непедагогически персонал, които с готовност откликнаха и се включиха в дарителската кампания по набиране на средства за пострадалите от опустошителното земетресение в съседна Турция.
Подобни трагедии ни напомнят колко е важно да бъдем единни в трудни моменти.
Благодарим за проявената съпричастност! Събраната сума е внесена днес – 10. февруари 2023 г., по дарителска сметка за пострадалите от природното бедствие хора в Република Турция.

 


Графици за класни и контролни работи 

График за класни работи през II ри учебен срок на учебната 2022/2023г.

График за контролни работи през II ри учебен срок на учебната 2022/2023г.


Седмично разписание

Начален етап

Прогимназиален етап

Гимназиален етап 

 


График за провеждане на олимпиади през учебната 2022/2023г.

График за провеждане на допълнително обучение на учениците

График за допълнителни консултации на учениците

 


 

Днес деца и учители от СУ „Димитър Полянов", се включиха в Европейския ден на спорта. По повод 30 септември – Европейски ден на спорта в училище 2022, всички възрастови групи участваха с различни инициативи и събития за насърчаване на физическата активност на децата.

Целта е да се популяризират спорта и физическата активност в цяла Европа и да бъдем физически активни в свободното си време и вкъщи.

 

  

 

     


План за провеждане на Европейски ден на спорта          


03.10.2022 г. – НЕУЧЕБЕН ДЕН

Уважаеми родители и ученици,

Представяме на Вашето внимание Заповед на Директора на училището ни, въз основа на  Заповед № РД 09-4657/23.09.2022 г. на министъра на образованието и науката, относно определяне на 03.10.2022г. за неучебен ден за учениците от училищата на територията на страната, в които има изборни секции.


График за класни работи през I ви учебен срок на учебната 2022/2023г.

График за контролни работи през I ви учебен срок на учебната 2022/2023г.


Седмично разписание

Начален етап

Прогимназиален етап

Гимназиален етап 


 

Училищни учебни планове

Училищни учебни планове за уч. 2022/2023 г.:

Училищен учебен план на I клас

Училищен учебен план на II клас

Училищен учебен план на III клас

Училищен учебен план на IV клас

Училищен учебен план на V клас

Училищен учебен план на VI клас

Училищен учебен план на VII a клас

Училищен учебен план на VII б клас

Училищен учебен план на VIII клас

Училищен учебен план на IX а клас

Училищен учебен план на IX б клас

Училищен учебен план на X а клас

Училищен учебен план на X б клас

Училищен учебен план на XI а клас

Училищен учебен план на XI б клас

Училищен учебен план на XII а клас

Училищен учебен план на XII б клас

 

 


Учебен календар

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Определени са датите за ваканциите, неучебните дни и началото и края на втори учебен срок по класове за учебната 2022-2023 година:

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 – 2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

06.02.2023 г.  I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

 

 


                       Уважаеми родители и ученици,

   От понеделник - 28.02.2022г. учебните занятия за всички ученици от I до XII клас ще се провеждат присъствено!

Заповед № 311 / 18.02.2022г. за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за периода от 21.02.2022 до 25.02.2022г.         

Дневен режим на учениците по време на ОРЕС   

Заповед № 296/ 11.02.2022г.  за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за периода от 14.02.2022 до 18.02.2022г.         

Дневен режим на учениците по време на ОРЕС   

Заповед № 282/ 04.02.2022г. за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за периода от 07.02.2022 до 11.02.2022г.     


ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ


Заповед № 124/ 19.11.2021г. провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за 22.11.2021г.          


Заповед № 110/ 09.11.2021г. провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за 15.11.2021г.          

 

 


Учебни графици за II срок на учебната 2021/2022 година

Седмично разписание за II срок на учебната 2021/2022 г.

График за провеждане на контролни и класни работи за II-ри срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на консултации с ученици по различните учебни предмети за II-ри срок на учебната 2021/2022 година

 


Учебни графици за I срок на учебната 2021/2022 година

 

Организация на учебния ден за учебната 2021/2022 г

График за провеждане на контролни работи за I-ви срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на класни работи за I-ви срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на консултации с ученици по различните учебни предмети за I-ви срок на учебната 2021/2022 година

 

Седмично разписание за I срок на учебната 2021/2022 г.


Училищни учебни планове

Училищни учебни планове за уч. 2021/2022 г.

 


 

Правила за безопасност в мрежата

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето” с участието на експерти от отдел „Киберпрестьпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет

Брошура за безопасност в мрежата

Препоръки за безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда

 


УЧЕБЕН КЛЕНДАР

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.  есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.  коледна
01.02.2022 г. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г.  I – XII клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г.         XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г.         V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г.         VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

Национална телефонна линия за деца

Националната телефонна линия за деца 116 111 дава възможност децата да бъдат изслушани, подкрепени или насочени към консултанти. Тя е безплатна, анонимна и работи 24 часа, 7 дни в седмицата. Може да се запознаете с брошурите "Не си сам" 1 и 2 на Държавната агенция за закрила на детето.