Информация

 

Календар

 

Контакти

 

 

 • ДЗИ 2021/ 2022
 •  
 •  
 • ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 
 •  
 • Сесия май-юни 2022 година

 •     Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ  03.02.-18.02.2022 г.
 •     Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 18 май 2022 г., начало 8.30ч.
 •     Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 20 май 2022 г., начало 8.30ч.
 • Сесия август-септември 2022 година

 •     Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ 27.06.-08.07.2022 г.
 •     Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 25 август 2022 г., начало 8.30ч.
 •     Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 25 август 2022 г., начало 8.30ч.