Информация

 

Календар

 

Контакти

 

 

 

ДЗИ 2023/2024 г.

 

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

през учебната 2023 – 2024 година

Сесия май – юни

Български език и литература

17 май 2024 г.

Начало: 08:30 ч.
Втори държавен зрелостен изпит

20 май 2024 г.

Начало: 08:30 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика В периода 22 май – 31 май 2024 г.

Сесия август – септември

Български език и литература

22 август 2024 г.

Начало: 08:30 ч.
Втори държавен зрелостен изпит

23 август 2024 г.

Начало: 08:30 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика В периода 26 – 30 август 2024 г.

Документи

Заповед за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2023/2024 година.

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

 


 ДЗИ 2022/2023г.

 Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

 

Сесия май – юни

 • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08,30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)– 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 31 май 2023 г.

Сесия август – септември

 • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08,30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – 25 август 2023г., начало 08,30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 1 септември 2023 г.

Заповед № РД09-4063/30.08.2022 г. за  определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2022 – 2023 година


 

 • ДЗИ 2021/ 2022
 •  
 •  
 • ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 
 •  
 • Сесия май-юни 2022 година

 •     Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ  03.02.-18.02.2022 г.
 •     Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 18 май 2022 г., начало 8.30ч.
 •     Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 20 май 2022 г., начало 8.30ч.
 • Сесия август-септември 2022 година

 •     Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ 27.06.-08.07.2022 г.
 •     Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 25 август 2022 г., начало 8.30ч.
 •     Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 26 август 2022 г., начало 8.30ч.